Oorzaken

Een psychose heeft meerdere oorzaken. Net als andere vaak voorkomende chronische aandoeningen, zoals diabetes en hartziekten, dragen verschillende factoren bij aan de ontwikkeling ervan.12

Een psychose wordt waarschijnlijk veroorzaakt door problemen bij de overdracht en verwerking van informatie in de hersenen.

NL Schizofrenie Menu

The Schizofrenie menu is specific for Schizofrenie disease minisite, often in a top navigation bar.
Belgium Dutch
Menu Name: 
jcr-menu-206