Psychologische behandeling bij psychosegevoeligheid of schizofrenie

Psychologische behandelingen kunnen je helpen om je aandoening te beheersen door nieuwe manieren te vinden om op psychologisch en sociaal gebied met psychosegevoeligheid om te gaan.9 Dergelijke therapieën kunnen je helpen over jezelf, andere mensen en hun omgeving na te denken. Dit kan de impact verminderen die de aandoening heeft op je vermogen om de sociale aspecten van het dagelijks leven te beheersen, zoals winkelen of andere mensen ontmoeten. Er zijn veel soorten psychotherapieën beschikbaar en sommigen ervan hebben een cognitieve (denken) of gedragsbenadering.9 Dit betekent dat ze proberen je te helpen normaler te denken, je normaler te gedragen en je vermogen te verbeteren om in verschillende omgevingen sociaal te functioneren, zoals thuis, op het werk, in de gemeenschap en in het ziekenhuis. Psychologische behandelingen kunnen ofwel individueel gegeven worden door medische beroepsbeoefenaren, ofwel in groepsvorm waarbij je gezinsleden deelnemen.9

Artist

Voorbeelden van psychologische behandelingen:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Trauma behandeling
  • Individuele psychotherapie

Daarnaast zijn er nog andere behandelopties, zoals

  • Familievoorlichting
  • Rehabilitatie
  • Groepsbehandeling

Cognitieve Gedragstherapie1,9

Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt je om na te denken over hoe je jezelf, andere mensen en de wereld om je heen ziet. Deze therapie bekijkt ook hoe daden, gedachten en gevoelens jou en anderen kunnen beïnvloeden. CGT kan je helpen te veranderen hoe je denkt ("cognitief") en wat je doet ("gedrag"), het helpt om je beter te voelen. CGT verschilt van andere behandelingen waarbij gepraat wordt over problemen rondom de aandoening, omdat deze behandeling zich richt op problemen en moeilijkheden in het "hier en nu". Hier worden manieren gezocht om iemands huidige gemoedstoestand te verbeteren.

Trauma behandeling

Een gebeurtenis die voor jou persoonlijk heel ingrijpend is geweest, hoe groot of klein ook, kan tot een trauma leiden. Dergelijke gebeurtenissen gaan vaak gepaard met gevoelens van intense angst, machteloosheid en hopeloosheid. Trauma kan ook tot psychotische klachten leiden zoals stemmen horen en achterdocht. Professionele behandeling is nodig en kan je helpen om met de gevolgen van trauma om te leren gaan.

Individuele psychotherapie1,9

Ervaringen delen met een ervaren en meevoelend persoon, door te praten over jouw wereld met iemand van buitenaf, kan je helpen om geleidelijk meer van jezelf te begrijpen en manieren te ontdekken om je psychosegevoeligheid te beheersen.

Individuele psychotherapie houdt in dat er regelmatig ingeplande gesprekken plaatsvinden tussen jou en een psychiater, psycholoog, psychiatrisch sociaal werker of verpleegkundige. De therapieën kunnen zich op verschillende problemen richten, zoals huidige problemen of problemen in het verleden, ervaringen, gedachten, gevoelens of relaties. Er zijn veel verschillende soorten therapieën. Sommige ervan kunnen geschikter zijn voor bepaalde mensen dan andere. Niet alle mensen met psychosegevoeligheid vinden deze opties nuttig. Het is belangrijk om advies in te winnen over de beste aanpak voor iedere persoon afzonderlijk, en over hoe deze werkt naast de andere behandelingen die ze krijgen.

Familievoorlichting1,9

Mensen met psychosegevoeligheid kunnen vaak uit het ziekenhuis ontslagen worden als ze door hun gezinsleden verzorgd kunnen worden. Het is belangrijk dat hun gezin of verzorgers alles over psychosegevoeligheid leren wat ze maar kunnen, om de moeilijkheden en de problemen die samengaan met de aandoening te begrijpen. Het is voor gezinsleden ook nuttig om manieren te leren die de kans op terugval minimaliseren, bijvoorbeeld:

  • Gezinsinterventie kan het hele gezin helpen om gedragspatronen te ontwikkelen die begrip en ondersteuning van jou bevorderen.
  • Trainingsprogramma's kunnen je leren hoe je met jouw problemen moet omgaan en je informatie geven over de soorten gezondheidszorg, huisvesting en sociale zorg die voor je beschikbaar zijn

Rehabilitatie9

Veel mensen met psychosegevoeligheid kunnen hun problemen overwinnen. Er zijn allerlei programma's beschikbaar die je helpen met het oplossen van problemen, aanleren van overlevingsvaardigheden, omgaan met geld en hervatten van opleiding of werk. 

Groepsbehandeling

Het ontmoeten van andere mensen met psychosegevoeligheid die ook beter worden, kan ook een grote hulp zijn. Vraag bij je behandelteam na welke vormen van groepsbehandeling voor jou beschikbaar en geschikt zijn.

PHBE/PSY/0118/0001c