Op Weg Naar Herstel

Op weg naar herstel

Herstel van een psychose is vaak een geleidelijk proces, die bestaat uit verschillende kleinere successen.

De psychotische symptomen van schizofrenie en de verstoring die ze veroorzaken in je dagelijks leven zijn duidelijk, maar ook je lichamelijke gezondheid kan eronder lijden. De doelen van de behandeling en het herstel zijn voor iedereen anders. Een doel kan bijvoorbeeld het verminderen of stoppen van je symptomen zijn, het verminderen van het aantal terugvallen die je ervaart of  het weer in staat zijn je dagelijkse activiteiten uit te voeren.4,10

Skater

Door een goede gezondheid en sociale ondersteuning is het mogelijk om de lichamelijke risico's van psychosegevoeligheid te verminderen, waaronder de bijwerkingen van behandelingen en leefstijlveranderingen.

Het is belangrijk dat je ondersteund wordt om je aan je overeengekomen plan te houden. Als er dagelijkse orale medicatie werd voorgeschreven, betekent dit dat je je geneesmiddel elke dag inneemt in de juiste dosis en op de juiste tijden. Je moet ook je kliniekafspraken nakomen en nauwgezet andere behandelingsprocedures volgen.  

Als je een langwerkend antipsychoticum gebruikt, is het cruciaal dat je je aan de afspraken houdt zodat je medicatie op de juiste tijd wordt toegediend. Deze behandelingen kunnen eenmaal per 2 weken, eenmaal per maand of 4 keer per jaar worden gegeven.

Bron: Psychosenet. Bezoek ook www.psychosenet.nl voor meer animaties en informatie.
Bekijk hier alle animaties

 

Je vrienden en familie kunnen vaak helpen door het vroegtijdig opmerken van waarschuwingstekens van terugval. Een aantal voorbeelden van deze tekenen zouden kunnen zijn dat je minder slaapt, minder eet, nerveuzer, angstiger of 'alerter' bent, niet opstaat of je niet zo goed kunt concentreren als gewoonlijk.

Als deze symptomen vroegtijdig kunnen worden aangepakt, is de kans groter dat je sneller verbetert en weer volop van het leven kunt gaan genieten.10

Lichamelijke gezondheid kan worden gehandhaafd en verbeterd door leefstijlveranderingen door te voeren, bijv. minder alcohol drinken en stoppen met roken.

Drummer

PHBE/PSY/0118/0001a