Medicatie bij psychosegevoeligheid of schizofrenie

Hoe werken antipsychotica?

Behandelingen met antipsychotica lijken voornamelijk psychosen onder controle te houden door de effecten van chemische stoffen in de hersenen te verminderen. Oudere antipsychotica verminderen vooral de spiegels van de chemische stof dopamine, waarvan men denkt dat dit leidt tot een afname van de positieve symptomen. De nieuwere antipsychotica verminderen niet alleen de spiegels van dopamine, maar ook die van andere chemische stoffen, zoals serotonine.

Artist

Men denkt dat de nieuwere antipsychotica door deze dubbele werking minder bewegingsstoornissen veroorzaken en mogelijk werken op een bredere reeks van symptomen.18,19

Sommige antipsychotica kunnen kalmerend zijn. Dit kan nuttig zijn bij het begin van de behandeling, vooral als je je erg onrustig voelt. Het effect van antipsychotica komt echter niet noodzakelijk door het kalmerende effect; en antipsychotica hoeven je ook niet te kalmeren om effectief te zijn.

Bron: Psychosenet. Bezoek ook www.psychosenet.nl voor meer animaties en informatie.
Bekijk hier alle animaties

Het belang van continue medicatie

Het is erg belangrijk dat je je medicatie neemt zoals je hebt afgesproken met je behandelteam(net zoals bij andere langdurige aandoeningen).

Antipsychotica verminderen het risico op terugval en ziekenhuisopnamen bij mensen van wie de symptomen goed onder controle zijn.19

Als je symptomen toenemen of terugkeren, kan een tijdelijke verhoging van de dosis nodig zijn om een volledige terugval te voorkomen.10

De belangrijkste oorzaak van een terugval is het niet of niet tijdig gebruiken van de medicatie zoals die werd voorgeschreven. Zorg er dus voor dat je je medicatie precies zo gebruikt als is voorgeschreven.20 

Een belangrijk onderdeel van je behandelplan is het terugvalpreventieplan. Dit zal je helpen om je te houden aan de afgesproken behandeling en biedt je daarnaast ook ondersteuning om ervoor te zorgen dat je je aan je kliniekafspraken kan houden.4,10

Verschillende toedieningsvormen

De beschikbare medicatie voor schizofrenie kan in het algemeen in twee soorten worden opgesplitst: orale en injecteerbare.

medicatieoverzicht

Enkele voordelen van deze soorten medicatie worden hieronder beschreven.

mdicatie_voordelenw

PHBE/PSY/0118/0001c