Hoe werken antipsychotica?

Behandelingen met antipsychotica lijken voornamelijk psychosen onder controle te houden door de effecten van chemische stoffen in de hersenen te verminderen. Oudere antipsychotica verminderen vooral de spiegels van de chemische stof dopamine, waarvan men denkt, dat dit leidt tot een verbetering van de positieve symptomen. Ze worden echter vaak ook in verband gebracht met vervelende bewegingsstoornissen. Deze bewegingsstoornissen staan ook wel bekend onder de naam extrapiramidale stoornissen (EPS).

Drummer

De nieuwere antipsychotica verminderen niet alleen de spiegels van dopamine, maar ook die van andere chemische stoffen, zoals serotonine. Men denkt, dat de nieuwere antipsychotica door deze dubbele werking minder bewegingsstoornissen veroorzaken en mogelijk werken op een bredere reeks van symptomen.18,19

werkingantipsychotica

Sommige antipsychotica kunnen kalmerend zijn. Dit kan nuttig zijn bij het begin van de behandeling, vooral als de patiënt zich opgewonden voelt. Het effect van antipsychotica komt echter niet noodzakelijk door het kalmerende effect; en antipsychotica hoeven de patiënt ook niet te kalmeren om effectief te zijn.

PHBE/PSY/0118/0001c