Wat Is Psychosegevoeligheid

Diagnose schizofrenie of psychosegevoeligheid

Hoe eerder je in behandeling gaat, hoe groter de kans is dat je goed zult reageren. Op die manier kan je het eerdere niveau van persoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren terugkrijgen. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk een medische diagnose te laten stellen.10,14,15

Als je niet snel en effectief een psychose laat behandelen, kan je toestand namelijk snel achteruitgaan en is een ziekenhuisopname waarschijnlijker.16

Onbehandelde symptomen hebben niet alleen een negatief effect op je eigen welzijn, maar ook op dat van je familie en vrienden.3,17

Drummer

Als je denkt dat je psychotische verschijnselen ervaart, of een afgenomen respons op je medicatie hebt, raadpleeg je beter zo snel mogelijk je arts/hulpverlener. 

Hoe weet ik of ik schizofrenie heb of psychosegevoelig ben?

De beste manier voor een arts of deskundige, om je symptomen te begrijpen, is door met je te praten. Zij stellen een aantal vragen om een indruk te krijgen over:

  • je persoonlijke en medische voorgeschiedenis
  • je symptomen en hoe deze zich voor het eerst geuit hebben
  • wanneer je symptomen zijn begonnen
  • of symptomen in de loop van de tijd zijn veranderd, en hoe
  • of je weet waardoor je symptomen worden opgewekt

Dit behandelend team kan ook een aantal tests uitvoeren, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto'shersenscans en bloedonderzoeken. Zij doen dit om je algehele gezondheid te controleren en te bekijken of er een duidelijke oorzaak is voor de symptomen die je hebt ervaren.

Het behandelteam kan ook een aantal psychologische tests uitvoeren om meer informatie te krijgen over je persoonlijkheid en het functionele niveau van je hersenen.
Hoe de symptomen je dagelijks leven beïnvloeden is belangrijk, en je behandelteam wil daarnaast ook inzicht hebben in je sociale situatie, werk of studie, financiële situatie en relaties met familie, vrienden en kennissen.

PHBE/PSY/0118/0001e