Wat is aids?

Hiv doodt de witte bloedcellen die nodig zijn voor een goede werking van het afweersysteem. Wanneer iemand die leeft met hiv niet behandeld wordt, neemt de hoeveelheid virus toe en de kracht van het afweersysteem met de tijd af. Wanneer het afweersysteem erg verzwakt is, kunnen er andere opportunistische infecties zich uiten en bepaalde vormen van kanker ontstaan. Een opportunistische infectie is een infectie die men met een goed functionerend afweersysteem niet krijgt. Iemand met hiv is dan zo ziek dat hij of zij het stadium aids heeft bereikt.

Dus wat is aids?

  • Aids is het meest vergevorderde ziekte stadium veroorzaakt door het hiv-virus.
  • Wanneer een persoon met hiv niet behandeld wordt, treedt aids binnen ongeveer 10 jaar na infectie op, al kan dit sterk verschillen van persoon tot persoon.

Zwakker afweersysteem door het virus: ‘immuundeficiëntie’

Door het virus neemt de kracht van het afweersysteem met de tijd af. In het bloed kan dat aangetoond worden door het dalen van de CD4-cellen (of T4-cellen), dit zijn bepaalde witte bloedcellen. Dit heet immuundeficiëntie. De ernst van de verminderde afweer kan onder andere worden vastgesteld aan de hand van het aantal overblijvende witte bloedcellen in het lichaam. Als het aantal CD4-cellen onder de 200 cellen per milliliter zakt, is de kans vergroot dat er symptomen van aids merkbaar worden. Hoe minder van deze witte bloedcellen je hebt, hoe ernstiger de situatie.

De ‘virale lading’: hoeveel hiv er in je bloed aanwezig is

Naast het aantal witte bloedcellen (CD4-cellen) , kan ook het aantal virusdeeltjes in het bloed worden bepaald. De virale load of virale lading is de term voor de hoeveelheid hiv die in je bloed zit. Vanaf het moment dat de behandeling tegen hiv wordt begonnen, wordt gekeken of deze hoeveelheid virusdeeltjes vermindert.

  • De doeltreffendheid van de behandeling kan worden vastgesteld aan de hand van de gemeten waarden van de virale load.
  • Het ultieme doel is dus dat er geen virale lading detecteerbaar is.
  • Als het virus 6 maanden niet detecteerbaar is, kan je het niet meer overdragen via seksueel contact.4
    We spreken ook van N=N: Niet meetbaar = Niet overdraagbaar

 

Referenties
PHBE/HIV/1218/0001a

 

General Tags: