Symptomen

Wat merk je van hiv? Wat zijn nu de kenmerken (symptomen) van hiv? Er zijn verschillende hiv-infectie stadia. We leggen deze hieronder verder uit.7

Acute fase van een hiv-infectie 

Twee tot drie weken na infectie met hiv (acute fase) kunnen mensen klachten krijgen, die lijken op de symptomen van bijvoorbeeld een griepinfectie. Ook kan het zijn dat er geen symptomen optreden.

Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, diarree, misselijkheid en braken, vermoeidheid, koorts, spierpijn en huiduitslag.

In deze fase stijgt het aantal virusdeeltjes in je lichaam snel. De meeste hiv-infecties worden overgedragen door mensen die zelf net geïnfecteerd zijn geraakt, omdat ze zelf heel veel virusdeeltjes in hun bloed hebben zitten. Als je niet bewust bent van je hiv, kan je in deze fase hiv makkelijker overdragen.

Asymptomatische en symptomatische infectie

Na de acute infectie vermindert het aantal virusdeeltjes in je bloed. Mensen met hiv voelen zich dan vaak gezond en gedurende maanden of zelfs jaren kan het zijn dat er geen symptomen optreden.

Ondanks dat je je gezond voelt, tast het virus langzaam je afweersysteem aan. Verschillende bloedtests tonen aan dat het immuunsysteem wordt aangetast; het virus vermenigvuldigd zich in je lichaam en het aantal witte bloedcellen daalt.

Indien je niet behandeld wordt met hiv-remmers, kan je anderen infecteren.

Aidsdiagnose

Indien je niet laat testen en geen hiv-remmers gebruikt, zal de hiv-infectie uiteindelijk overgaan naar aids. Dit moment is voor iedereen verschillend (circa 10 jaar, maar varieert van persoon tot persoon).

Aids is het meest gevorderde stadium in het gehele proces van de hiv-infectie. Op dit moment kan je ziek worden door een infectie die een gezond immuunsysteem normaal gezien bestrijdt. Dit noemen we opportunistische infecties.

Hiv uit zich dan door opportunistische infecties, zoals longontsteking, maar ook huidaandoeningen, langdurige diarree, nachtelijk zweten, vermoeidheid, gewrichtspijn en gewichtsverlies.

Dankzij efficiënte hiv-behandeling wordt aids voorkomen. Hierdoor komen nog maar heel weinig mensen in België in het aidsstadium.

Referenties
PHBE/HIV/1218/0001a

 

General Tags: