Keuze van de behandeling

Antiretrovirale therapieën kunnen worden ingedeeld in klassen. Elke klasse is gericht op een andere fase van de voorplantingscyclus van het virus. Voor een effectieve behandeling worden meerdere klassen gecombineerd. Dit kan zijn in de vorm van meerdere tabletten, maar verschillende klassen zijn soms ook gecombineerd in een tablet. Op deze manier kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen en daalt de virale lading.

 

 

Samen met je arts kies je de behandeling die het beste bij je past. Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een niet detecteerbare virale lading. Hiervoor is optimale therapietrouw belangrijk. De keuze voor je behandeling wordt bepaald door:

  • diverse tests en analyses om de juiste keuze voor een behandeling te kunnen maken
  • de gebruiksvriendelijkheid van het middel, afhankelijk van je leefomstandigheden en je leefritme
  • de verwachte wisselwerking bij eventuele gelijktijdige behandeling met andere geneesmiddelen
  • gelijktijdige andere aandoeningen (voornamelijk als je hart- en vaatziekten, nier- en leveraandoeningen, verslaving en psychiatrische stoornissen en tuberculose hebt)
  • Zwangerschap of de wens om zwanger te worden

Daarna zal in het hiv-behandelcentrum elke keer worden bekeken of de hiv-remmers nog bij je passen. Het is dan belangrijk hoe je de behandeling verdraagt en of er bepaalde gebeurtenissen zijn geweest waardoor de therapie moet worden aangepast.

Maar zoals eerder gezegd, bespreek je dit alles samen met je arts.

 

Referenties
PHBE/HIV/1218/0001c

 

General Tags: